pirmdien, 22 jūlijs, 2024
Jaunākās ziņasNekustamais īpašumsVisas ziņas

“Arhitektūras gada balvas 2015” ieguvējs slīgst būvniecības defektu purvā

Rēzeknieši un pilsētas viesi nereti velta pārmetumu pilnas frāzes par pilsētas centrā esošo augstākās izglītības iestādes izskatu. Lai arī ēka ir pavisam jauna, atklāta 2014.gadā, tomēr tās vizuālais tēls nebūt nav pievilcīgs.

2013.gada 1.martā starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) (iepriekšējais nosaukums – Rēzeknes Augstskola) un SIA “RE&RE” tika noslēgts Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes 1. kārtas būvniecības un 2. kārtas projektēšanas un būvniecības līgums RA 2012/04 ERAF par kopējo summu 5,4 miljoni eiro (bez PVN). Inženieru fakultātes ēkas būvniecības finansēšanā tika izmantos Eiropas Savienības finansējums, valsts finansējums un Valsts kasē izsniegts aizņēmums.

Ēka tika uzbūvēta un nodota ekspluatācija 2014.gada 30.aprīlī. Ēkas garantija ir 5 gadi. SIA “RE&RE” ir nodrošinājusi garantijas saistības ar apdrošināšanas sabiedrības AAS “BTA Baltic Insurance Company” neatsaucamu beznosacījuma galvojumu.

SIA “RE&RE” saskaņā ar noslēgto līgumu bija apņēmusies pēc būvdarbu nodošanas RTA par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, arī slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, nododot būvobjektu ekspluatācijā.

Novērtējot arhitektu izstrādāto projektu, jaunuzceltajam Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes studiju korpusam tika piešķirta “Latvijas Arhitektūras gada balva 2015” (sudraba balva).

Ekspluatējot Inženieru fakultāti, drīz vien tika konstatēti defekti, un no 2015.gada notika būvnieka un RTA savstarpējā sarakste par konstatētajiem RTA Inženieru fakultātes ēkas būvdarbu defektiem un to novēršanu. SIA “RE&RE” tika aicināta novērst konstatētos defektus. Diemžēl ar defektu novēršanu būvuzņēmējs nesteidzās.

2018.gada 4.aprīlī tika sastādīts un, piedaloties pieaicinātām pusēm – būvprojekta autoram SIA “AB3D”, būvuzņēmuma pārstāvjiem, būvuzraugam un pasūtītājam (RTA) -, parakstīts Defektu akts par konstatētajiem defektiem. Puses parakstot Defektu aktu apliecināja, ka būvobjektā “Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes 1. kārtas būvniecība Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē” ir konstatēti defekti, tai skaitā būvobjekta fasādes bojājumi, jumta defekti, grīdu plaisas, trotuāra deformācijas. SIA “RE&RE” saskaņotajā defektu novēršanas laikā nenovērsa visus konstatētos defektus.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija pieņēma lēmumu izmantot pielīgtās tiesības uz 2014.gada 9.jūnija garantijas nodrošinājumu. Līdz ar to 2019.gada 4.aprīlī RTA nosūtīja BTA adresētu pieteikumu Nr.4.10/76 par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu 270 923,55 EUR apmērā un pie sākotnējā pieteikuma 2019.gada 12.aprīlī un 2019.gada 31.maijā tika nosūtīta papildu informācija. SIA “RE&RE” nekavējoties vērsās tiesā ar prasību aizliegt izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību. Tiesvedības process jau ilgst gandrīz divus gadus. Šobrīd civillieta tiek skatīta Rīgas apgabaltiesā un RTA nevar izmantot savas likumiskās tiesības par apdrošināšanas saņemšanu.

Situācijas objektīvai izvērtēšanai RTA piesaistīja neatkarīgus sertificētus būvspeciālistus, kas veica Inženieru fakultātes daļēju ekspertīzi. Tika pārbaudītas tās ēkas daļas, kurās laika gaitā novēroti defekti un izmaiņas: uz grunts būvētās grīdas kvalitāte, jumta konstrukcija, parapeti un fasāde. Eksperti konstatēja, ka visās minētajās vietās SIA “RE&RE” ir pieļāvusi būtiskas atkāpes no Tehniskā projekta, nomainīts risinājums, aizstāti materiāli ar lētākiem materiāliem, samazināti materiālu biezumi, utt.

Līdz ar radušos situāciju Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai šobrīd ir radīti būtiski zaudējumi. RTA vēlas pilnvērtīgi izmantot uzcelto ēku, izmantot likumā noteiktās tiesības uz garantijas laikā konstatēto visu defektu novēršanu.

Informāciju sagatavojaAndris Skredeļs, RTA izpilddirektors.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *