otrdien, 28 maijs, 2024
Jaunākās ziņasVisas ziņas

Publicēts pārskats par Patentu valdes paveikto 2020. gadā

Aizvadītajā gadā Patentu valde ieguldīja darbu un līdzekļus, lai klientiem piedāvātu arvien plašāku e-pakalpojumu un tiešsaistē pieejamu resursu klāstu. 2020. gada pavasarī tika atklāta pirmā publiskā patentu datubāze, sniedzot iespēju ikvienam iegūt informāciju par Latvijas patentiem, Latvijā apstiprinātiem un attiecinātiem Eiropas patentiem, kā arī papildu aizsardzības sertifikātiem. Rudenī Patentu valdes klientiem tika piedāvāti astoņi jauni e-pakalpojumi patentu jomā, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu pakalpojumu pieejamību. Gada nogalē tika ieviests jauns e-pakalpojums – ātrā preču zīmes pieteikuma izskatīšana, nodrošinot lēmuma par preču zīmes reģistrāciju pieņemšanu ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā, nepiemērojot papildu maksu par paātrinātu izskatīšanu.  

Neskatoties uz pandēmijas izraisīto krīzi 2020.gadā un tai sekojošo ekonomikas attīstības kritumu, nacionālo patentu pieteikumu skaitu var vērtēt kā stabilu, kur mazo un vidējo uzņēmumu grupā tas pat pieaudzis salīdzinot ar 2019.gadu. Nedaudz audzis Patentu valdē pieteikto dizainparaugu skaits nacionālā procedūrā, savukārt kritums vērojams preču zīmju jomā.  

2020. gadā kopumā saņemti 94 nacionālo patentu pieteikumi, tostarp 93 no Latvijas. Eiropas patentu apstiprināšanai Latvijā saņemti 1557 iesniegumi, savukārt Eiropas patentu attiecināšanai Latvijā – 11 iesniegumi. “Aktīvākie patentu pieteicēji nemainīgi ir Latvijas augstskolas un institūti, tāpat arī individuālo pieteicēju skaits saglabājies iepriekšējā gada līmenī. Īpaši iepriecina tas, ka pozitīvs pieaugums vērojams saistībā ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuru iesniegto patentpieteikumu skaits audzis vairāk nekā divas reizes jeb no 10 līdz 23,” saka Patentu valdes direktora pienākumu izpildītāja Baiba Graube. Pērn publiskoti 73 nacionālo patentu pieteikumi, kā arī piešķirti 60 Latvijas patenti izgudrojumu aizsardzībai.  

Patentu valde saņēmusi 2214 preču zīmju reģistrācijas pieteikumu, kas ir mazāk nekā 2019.gadā, kad tika saņemti 2790 pieteikumi. No tiem 52% bija nacionālā procedūrā pieteiktās preču zīmes, bet 48% – starptautisko reģistrāciju attiecinājumi uz Latviju. Reģistrācija piešķirta 2608 preču zīmēm, no kurām nacionālās procedūras ietvaros reģistrētas 1108 preču zīmes, savukārt Madrides savienības ietvaros – 1500 preču zīmes.  

Patentu valdē saņemti 79 dizainparauga pieteikumi, kuros bija ietverts 141 dizainparaugs. Visi pieteikumi bija Latvijas izcelsmes. Nacionālajā procedūrā 2020. gadā izsniegtas 60 dizainparaugu reģistrācijas apliecības un reģistrēti 111 dizainparaugi. Starptautiskajā procedūrā (saskaņā ar Hāgas nolīguma Ženēvas aktu) ekspertīze tika veikta 23 uz Latviju attiecinātām reģistrācijām, kurās bija iekļauti 39 dizainparaugi. 

“Lai gan preču zīmju pieteikumu skaits nacionālajā procedūrā, salīdzinot ar 2019. gadu, ir mazliet krities – un šī tendence bija sagaidāma ar Covid-19 izraisīto globālo krīzi – tomēr kopumā preču zīmju pieteikumu skaitu varētu raksturot kā stabilu un atbilstošu ekonomiskajai aktivitātei. Savukārt dizainparaugu pieteikumu skaits nacionālajā procedūrā ir audzis,” pauž B.Graube.  

Pēdējo gadu laikā novērots stabils pieaugums tiem preču zīmju pieteikumiem, kas no Latvijas ir iesniegti  Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO). No Latvijas EUIPO iesniegti 291 ES preču zīmes pieteikumi, un reģistrētas 244 preču zīmes. Tāpat 2020. gadā no Latvijas EUIPO iesniegti un reģistrēti 110 Kopienas dizainparaugi.  

Plašāka informācija par Patentu valdes paveikto 2020. gadā pieejama Patentu valdes tīmekļvietnē https://ej.uz/PVparskats2020.

Par Patentu valdi 

Patentu valde ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde ar normatīvajos aktos noteiktu kompetenci rūpnieciskā īpašuma jomā. Iestādes galvenās funkcijas ir īstenot valsts politiku rūpnieciskā īpašuma jomā, pildīt Latvijai saistošas starptautiskajos līgumos paredzētās valsts rūpnieciskā īpašuma iestādes funkcijas, reģistrēt tiesības uz rūpnieciskā īpašuma objektiem, uzturot attiecīgos reģistrus un sniedzot nepieciešamos pakalpojumus šajā jomā, kā arī veicināt valstī un sabiedrībā izpratni par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību. 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *