otrdien, 28 novembris, 2023
Jaunākās ziņasKriptoVisas ziņas

Vai Lielbritānijai ir jau izstrādāti ar kriptovalūtu saistītie noteikumi?

Bijušais “CryptoUK” vadītājs Iqbal Gandham 2018. gada aprīļa vēstulē Apvienotās Karalistes parlamenta Finanšu komitejai norādīja, ka, neskatoties uz to, ka “Apvienotajai Karalistei ir liels potenciāls kļūt par pasaules līderi kriptovalūtas nozarē”, “nesakārtotība normatīvajos jautājumos” ir apslāpējusi jauninājumu ieviešanu šajā nozarē. Tikai pagājušajā gadā Apvienotās Karalistes Finanšu pakalpojumu iestāde sagatavoja galīgo dokumentu attiecībā uz vadlīnijām kriptoaktīvu jomā, un tikai šogad tā paziņoja, ka esošajiem uzņēmumiem, kas Lielbritānijā veic ar kriptovalūtu saistītas darbības, ir jāreģistrējas Finanšu uzraudzības iestādē un jebkura jauna kriptovalūtas kompānija, kas ir dibināta pēc šī datuma, varēs darboties tikai tad, ja būs reģistrējusies Finanšu uzraudzības iestādē.

Jaunās reģistrācijas prasības tika ieviestas pēc nesenajiem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas novēršanas (informācija par maksātāju) 2017. gada noteikumos. Nolikuma skaidrojošajā piezīmē norādīts, ka jauno noteikumu mērķis ir īstenot Eiropas Komisijas Nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu, kas paredz:

“Veicināt efektīvu tiesisko, normatīvo un operatīvo pasākumu īstenošanu cīņā pret nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un citiem ar to saistītiem riskiem starptautiskās finanšu sistēmas integritātei.”

Īstenojot likuma jaunos grozījumus, Finanšu uzraudzības iestāde tika izvēlēta kā oficiālā regulējošā iestāde, kas pārrauga kriptovalūtas nozares darbību, piešķirot tai atbildību par noteiktu likumu ieviešanas mērķa izpildi.

Pienākums reģistrēties Finanšu uzraudzības iestādē šķiet pozitīvs solis ceļā uz lielāku regulatīvās skaidrības nodrošināšanu Lielbritānijā. Ko var mācīties no citu valstu jurisdikcijām?

Mācība no Japānas

Uz kriptovalūtas nozares uzņēmumiem, kuriem ir jāreģistrējas Finanšu uzraudzības iestādē, attiecas plašs nosacījumu klāsts. Tomēr ir jāatzīmē, ka atskaitīšu sniegšanas pienākumi kriptovalūtas uzņēmumiem Apvienotajā Karalistē joprojām ir salīdzinoši neskaidri – pretstatā Japānas likumdošanai.

Sekojot Mt. Gox skandālam 2014. gadā, Japānas valdība rīkojās ātri, izstrādājot jaunus noteikumus kriptovalūtas nozarei. Līdz 2017. gadam tika grozīts Maksājumu pakalpojumu likums ne tikai, lai nodrošinātu juridisku definīciju kriptovalūtai, bet arī, lai veiktu likumā noteikto pienākumu uzlikšanu visiem kriptovalūtas uzņēmumiem.

Jauno noteikumu ieviešana noteica, ka kriptovalūtas uzņēmumiem ir jāreģistrējas Finanšu uzraudzības iestādē. Saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu likumu, kriptovalūtas nozares uzņēmumiem ir jāveic visu kriptovalūtas darījumu uzskaite un jāiesniedz gada pārskati.

Lai gan šķiet, ka jaunajos Apvienotās Karalistes izstrādātajos likumos ir nedaudz neskaidra nostāja attiecībā uz atskaišu sniegšanas noteikumiem kriptovalūtas uzņēmumiem, jauno grozījumu ietekmei teorētiski vajadzētu nozīmēt to, ka firmas, kas ir iesaistītas darbībās ar kriptovalūtu, tagad var definēt kā Finanšu uzraudzības iestādes regulētus uzņēmumus.

Noteikumos par atskaišu sniegšanu kriptovalūtas uzņēmumiem ir norādīts kā operatīvais “vadlīnijas”, nevis likumā noteikts pienākums. Norādījumus var plaši interpretēt, un tie rada jautājumus par regulējuma skaidrību attiecībā uz kriptovalūtas uzņēmumu atskaišu sniegšanas pienākumiem Lielbritānijā.

Neviennozīmīgā situācija, kurā atrodas Lielbritānija, kļūst arvien satraucošāka, it īpaši tāpēc, ka tagad mēs redzam uzņēmumu skaita pieaugumu, kuri darbojas kriptovalūtas jomā.

Galvenais secinājums no Finanšu uzraudzības iestādes veiktās kriptovalūtas patērētāju izpētes 2020. gadā ir tas, ka kriptovalūtas uzņēmumi ir galvenie tirgus dalībnieki kriptovalūtas nozarē. Tādējādi kļūst arvien svarīgāk, lai šādiem tirgus dalībniekiem būtu skaidrība par atskaišu sniegšanas pienākumiem.

Vai pastāv drošība? Tas ir cits jautājums

Prasība, lai kriptovalūtas uzņēmumi reģistrētos Finanšu uzraudzības iestādē, ir norāde uz to, ka Lielbritānija virzās pareizā regulējuma virzienā. Tomēr reģistrācija Finanšu uzraudzības iestādē patiešām ir tikai maza daļiņa no visām nepieciešamajām darbībām, kas ir veicamas kriptovalūtas jomā.

Finanšu uzraudzības iestādes norādījumos par kriptovalūtu, tokeni ir noteikti kā viena no trim plašākajām virtuālo valūtu kategorijām. Tokeni ir kriptovalūtas nozarē esošo aktīvu klase ar noteiktām pazīmēm, kas nozīmē to, ka attiecībā uz tiem ir jānodrošina noteikti nosacījumi, kurus regulē Finanšu instrumentu tirgus direktīva. Pašreizējā situācija Lielbritānijā ir tāda, ka, ja kriptoaktīvam ir vērtspapīram līdzīgas pazīmes, tas ietilpst Finanšu uzraudzības iestādes normatīvajos parametros. Ja nē, tad tas netiek regulēts.

Pirms jaunu tokenu iekļaušanas sarakstā, kriptovalūtas biržai ir jāveic juridiska analīze, lai noteiktu, vai šie tokeni ir klasificējami kā vērtspapīri. Parasti, ja tokens nav juridiski klasificēts kā vērtspapīrs, tam tiek dota zaļā gaisma iekļaušanai sarakstā; ja tas izrādās vērstpapīrs, tad tiek izmantota piesardzīgāka pieeja. Jebkurā gadījumā ar tokeniem saistīto regulatīvo pienākumu pakāpe mainīsies atkarībā no tā pazīmēm, un to parasti vērtēs katrā gadījumā atsevišķi.

Tomēr mēs varētu sagaidīt pārmaiņas šajā pieejā drīzāk agrāk nekā vēlāk. “Kraken” meitasuzņēmums “Crypto Facilities” nesen reģistrējās Finanšu uzraudzības iestādē, lai darbotos kā daudzpusēja tirdzniecības sistēma, norādot, ka tā ir pirmā Lielbritānijā bāzētā birža, kas to ir paveikusi. Uz “Crypto Facilities” kā licencētam kriptovalūtas uzņēmumam attiecas ievērojami vairāk noteikumu. Uzņēmumam ir noteikti atskaišu sniegšanas pienākumi Finanšu uzraudzības iestādei, kas ievērojami kontrastē ar neskaidro pieeju attiecībā uz tiem kriptovalūtas uzņēmumiem, kuri, iespējams, ne vienmēr piedāvā kripto vērtspapīrus. Divas citas valstī darbojošās kriptovalūtas biržas – “Archax” un “Gemini” – mēnesi vēlāk ieguva licences.

Piemēram, “Binance” ir Finanšu uzraudzības iestādē reģistrēta birža un tai ir atļauts veikt plašu ar ieguldījumiem saistītu darbību klāstu, taču tai nav licences darboties kā daudzpusējai tirdzniecības sistēmai. Gan “Crypto Facilities”, gan “Binance” ir lielākie kriptovalūtas maiņas uzņēmumi Apvienotajā Karalistē, taču viena no galvenajām atšķirībām starp abiem uzņēmumiem ir tā, ka vienam uzņēmumam ir noteiktākas atskaišu sniegšanas saistības, bet otram nav.

Vai Lielbritānijā ar kriptovalūtu saistītais regulējums ir pilnībā izstrādāts?

Tikai šogad Apvienotajā Karalistē ir ieviesti jaunie kriptovalūtas uzņēmumu reģistrācijas noteikumi, līdz ar to ir vērojama samērā lēna kriptovalūtas regulatīvās vides attīstība salīdzinot ar Japānas regulatoru. Šobrīd joprojām Apvienotajā Karalistē nav īstas skaidrības attiecībā uz atskaišu sniegšanas pienākumiem, it īpaši saistībā ar kriptovalūtas uzņēmiem, kas nepiedāvā vērtspapīrus.

Japānā regulatori rīkojās ātri un, šķiet, mērķtiecīgi virzās uz priekšu kriptovalūtas nozares attīstībā. Šī gada sākumā tika ieviesti jauni grozījumi normatīvajā vidē, ieviešot jaunos noteikumus, lai efektīvi pārvaldītu kriptovalūtas nozares pakalpojumu sniedzēju darbību, kā arī uzņēmumus, kas nodarbojas ar kripto derivatīviem.

2019. gadā Finanšu uzraudzības iestāde ierosināja aizliegt kripto derivatīvu tirdzniecību privātiem ieguldītājiem, paskaidrojot, ka šādus finanšu produktus varētu klasificēt kā finanšu instrumentus noteiktā normatīvajā vidē.

Tagad, tuvojoties 2020. gada beigām, nav ziņas, kas apstiprinātu, vai patiešām tiks aizliegts pārdot kripto derivatīvus mazumtirdzniecības patērētājiem, un tādām lielām biržām kā “Binance” joprojām ir iespēja nodrošināt šādus finanšu produktus privātiem ieguldītājiem.

Finanšu uzraudzības iestādes jaunākais pētījums atklāja, ka lielākā daļa kriptovalūtas patērētāju Lielbritānijā parasti izmanto ārpus Lielbritānijas esošās kriptovalūtas biržas. Un, lai gan ziņojumā tas tieši netiek attiecināts uz neskaidro normatīvo situāciju Apvienotajā Karalistē, skaidrāka izpratne par atskaišu sniegšanas pienākumiem varētu tikai palīdzēt Lielbritānijas kriptovalūtas biržām virzībā uz attīstību.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *